Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Habaib dan Ulama Saling Menghormati

Habaib dan Ulama Saling Menghormati

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin (1/50) merekam kisah ajiib bagaimana para salaf menghormati ulama dan habaib:

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ: ﺻﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻓﻘﺮﺑﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻐﻠﺘﻪ ﻟﻴﺮﻛﺒﻬﺎ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺮﻛﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺯﻳﺪ: ﺧﻞ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﺍﺀ، ﻓﻘﺒﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺪﻩ ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.

Imam Sa’biy berkata:
“Setelah sahabat Zaid bin Tsabit melakukan sholat janazah, beliau mendekatkan hewan tunggangannya untuk dinaiki. Lalu datang lah Sahabat Ibnu Abbas dan seketika memegang tali kendali kendaraan itu dan menuntunnya sebagai penghormatan.

Sahabat Zaid bin Tsabit berkata, “lepaskanlah wahai anak paman Nabi SAW”.

“Seperti inilah Rasulullah SAW memerintahkan kita perlakukan ulama dan sesepuh.” Jawab sahabat Ibnu Abbas.

Kemudian Sahabat Zaid bin Tsabit mencium tangan Sahabat Ibnu Abbas dan berkata, “Seperti inilah Rasulullah SAW. memerintahkan kitab berbuat pada keluarganya.”

Oleh: Ustaz Nanal Ainal Fauz