Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Keutamaan Sya’ban

Syaban telah tiba. Nama bulan di antara Rajab dan Ramadhan itu secara harfiah berarti ‘berpencar-pencar.’ Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, bulan tersebut dinamakan Sya’ban karena orang-orang Arab pada zaman dahulu berpisah-pisah ke mana-mana untuk mencari air atau di dalam gua setelah lepas bulan Rajab al-Haram.

Masyarakat sering kali menganggap remeh Sya’ban. Rasulullah SAW bersabda, “Itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, terletak antara bulan Rajab dan Ramadhan.” Padahal, berdasarkan hadis yang sama, jelas sekali keutamaan Sya’ban.

Itulah masa introspeksi sesudah lewatnya Rajab, yang merupakan salah satu dari empat bulan haram. Selama Sya’ban pula, umat Islam dapat lebih mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan puasa.

Tarhib Ramadhan

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) KH Dr Ahmad Kusyairi Suhail dalam rilisnya baru-baru ini mengatakan, Sya’ban adalah momen untuk menyongsong Ramadhan. Tarhib itu sudah dibiasakan oleh alim ulama sejak dahulu.

Para salafush shalih sering berdoa sejak dua bulan sebelum bulan puasa, “Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadhan.”

Imam Abu Bakr al-Balkhi menasihati muridnya, “Rajab adalah bulan menanam. Sya’ban adalah bulan menyirami tanaman. Ramadhan adalah bulan memanen tanaman.” Maksudnya, sejak dua bulan menjelang bulan puasa kaum Muslimin hendaknya bersiap-siap. Dengan begitu, mereka sudah terbiasa untuk mengoptimalkan amalan-amalan ketika memasuki bulan suci.

Puasa Sunah

Salah satu cara pembiasaan diri itu ialah memperbanyak ibadah sunah. Rasulullah SAW dalam 30 hari sebelum Ramadhan pun giat berpuasa sunah. Hal itu berdasarkan kesaksian ummul mu`minin, Ummu Salamah, “Saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali (pada) bulan Sya’ban dan Ramadhan” (HR an-Nasai).

Dalam sebuah hadis, Rasul SAW bersabda “Sya’ban merupakan bulan amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa.” (HR an-Nasai).

Dalam kondisi saum, seseorang akan lebih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian, ia akan condong pada kebaikan, alih-alih keburukan.

Rajin Mengaji

Kiai Suhail menukil pendapat Imam Salamah bin Kuhail rahimahullah, “Dahulu dikatakan bahwa Sya’ban merupakan bulannya para pembaca Alquran.” Sya’ban disebut sebagai Syahr al-Qurra’ karena datang tepat sebelum Ramadhan, yang digelari Syahr al-Qur’an.

Karena itu, alangkah baiknya seorang Muslim yang lebih meningkatkan interaksinya dengan Alquran dalam bulan ini. Harapannya, ia akan lebih terlatih dalam mengaji dan menelaah Kitabullah selama Ramadhan nanti. Para alim ulama dahulu sangat serius memanfaatkan Sya’ban untuk itu.

Diriwayatkan dalam Lathaif al-Ma’arif karya Ibnu Rajab, Imam ‘Amr bin Qais ketika memasuki Sya’ban selalu menutup tokonya. Sang alim kemudian mencurahkan waktunya seharian untuk membaca Alquran.